Navigate / search

Online UV-materiale til Kulturregion Fyn

Design af online undervisningsmateriale til folkeskolen.
Materialet er en guide til, hvordan filmproduktion kan inkluderes i undervisningen i de praktisk-musiske fag.

Indskoling:

Mellemtrin:

Udskoling: