Navigate / search

Medierådet for børn og unge

Illustrationer og grafisk design / 2010.

Rapporter, roll-up bannere til foredrag og webbannere til kampagner. Medierådet for børn og unge vurderer film og videoer med henblik på aldersanbefaling. Samtidig fungerer Medierådet som Videncenter for børn og unges brug af nye online teknologier. Formålet er, at informere om børn og unges brug af internet og nye teknologier samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom.